Karta działań doskonalących

Karta działań doskonalących

Zgłaszanie działania doskonalącego

Jeśli chciałbyś zmienić coś w swoim najbliższym uniwersyteckim otoczeniu. Jeśli dostrzegasz problemy, których do tej pory nikt nie zauważał i nie próbował rozwiązać. Jeśli wiesz co zrobić by Uniwersytet Mikołaja Kopernika był miejscem przyjaznym tak dla studentów, jak i jego pracowników. Podziel się z nami swoimi sugestiami i uwagami. Możesz to zrobić dzięki karcie działań doskonalących. Korzystanie z niej jest bardzo proste.

Na stronie głównej strony Jakości Kształcenia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika skorzystaj z przycisku „Zgłoś teraz”.

Po zalogowaniu do serwisu za pomocą konta uniwersyteckiego zostaniesz przeniesiony do odpowiedniego formularza zgłoszenia. Aby przesłać zgłoszenie wypełnij wszystkie pola widoczne na ekranie.

Imię i nazwisko zostanie uzupełnione automatycznie na podstawie Twoich danych logowania. Dodatkowo określ czy jesteś studentem, słuchaczem studiów podyplomowych, doktorantem czy pracownikiem naszej uczelni.

Określ też wydział, którego dotyczy zgłoszenie lub zaznacz, że jest ono związane z jedną z pozostałych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, np. administracją centralną czy którąś z jednostek ogólnouczelnianych (Uniwersyteckie Centrum Sportowe, Biblioteka Główna, itd.).

W pozostałych formularzach opisz szczegółowo swoje zgłoszenie oraz przedstaw własną propozycję zmiany.

Wypełniony zestaw formularzy wyślij za pomocą odpowiedniego przycisku, znajdującego się na dole ekranu.

W zależności od tego kogo dotyczy zgłoszenie, zostanie ono przekazane do odpowiedniego pracownika wydziału (Wydziałowego Koordynatora ds. Jakości Kształcenia), a w przypadku pozostałych jednostek UMK do Uczelnianego Koordynatora ds. Jakości Kształcenia. Aktualna lista wszystkich koordynatorów, wraz z niezbędnymi danymi kontaktowymi dostępna jest na głównej stronie Jakości Kształcenia UMK.