Co byś chciał zmienić na uczelni?

Jesteśmy otwarci na Twoje sugestie. Zgłoś swoje uwagi i propozycje usprawnień.

Prezentacje i harmonogramy

Jakość to codzienna satysfakcja studentów i pracowników.

System Doskonałości Akademickiej

Prezentacja nt. Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia i Organizacji Pracy „Systemu Doskonałości Akademickiej” (pobierz).

Rekomendacje Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia

Rekomendacje - styczeń 2015 (pobierz)
Rekomendacje - marzec 2016 (pobierz)
Rekomendacje - marzec 2017 (pobierz)
Rekomendacje - marzec 2018 (pobierz)
Podsumowanie badania satysfakcji pracowników UMK 2016
Podsumowanie badania satysfakcji pracowników UMK 2018
List JM Rektora podsumowujący badanie satysfakcji pracowników 2016
List JM Rektora podsumowujący badanie satysfakcji pracowników 2018

Harmonogramy działań

Harmonogram realizacji procedur Systemu Doskonałości Akademickiej (sprawdź).

Masz pomysł? Zmień coś!

Nasze cele

Stawiamy przed sobą realne i trudne zadania celem poprawy jakości kształcenia

Słuchamy

Zbieramy Wasze opinie, słuchamy Was podczas spotkań. Tylko z Wami możemy usprawnić naszą Uczelnię.

Działamy

Dzięki Waszym sugestiom wspólnie doskonalimy Uniwersytet.

Sprawdzamy

Cały czas czuwamy nad tym, czy zmieniamy się zgodnie z Waszymi oczekiwaniami.

Promujemy

Rekomendujemy i upowszechniamy dobre praktyki oraz nagradzamy za wysoką jakość.

Poznaj nasz zespół

Andrzej Tretyn

prof. dr hab.
Andrzej Tretyn

JM Rektor

Beata Przyborowska

prof. dr hab.
Beata Przyborowska

Prorektor ds. Kształcenia
Członkini Zespołu Monitorującego

Nad jakością kształcenia czuwa Pani Prorektor. To osoba, która obejmując swoje stanowisko nie zadowoliła się istniejącymi na Uczelni rozwiązaniami projakościowymi. A że innowacje w edukacji nie są Jej obce...

Magdalena Anulewicz-Poczyńska

mgr
Magdalena Anulewicz-Poczyńska

Czasowo nieobecna

Uczelniany Koordynator ds. Jakości Kształcenia

Kontakt na czas nieobecności: jakosc@umk.pl

Dzięki Uczelnianemu Koordynatorowi nie wiemy co to biurokracja. To Ona pilnuje, byśmy nie przespali terminów, by tworzone dokumenty były kompletne...

„Lokalni” strażnicy jakości. Stale czekają na Wasze uwagi i pomysły odnośnie usprawnień. Inicjują zmiany, raportują o tym, co w sferze jakości zmienia się na poszczególnych wydziałach.

„Lokalne” rady mędrców. Wytyczają kierunki zmian na wydziałach w sferze jakości, analizują wyniki ocen i szukają nowych rozwiązań dla poprawy zadowolenia nas wszystkich.

Nasze osiągnięcia w minionym roku

POZYTYWNYCH AKREDYTACJI
100%
WDROŻONYCH REKOMENDACJI
86
SATYSFAKCJA STUDENTÓW
70%
SATYSFAKCJA PRACOWNIKÓW
71%

Parametry do poprawy

ZWROTNOŚĆ KWESTIONARIUSZY
13%
KOMPLETNOŚĆ SYSTEMU
63%
ZGŁOSZONE USPRAWNIENIA
50
WDROŻONE USPRAWNIENIA
70%

Faqs

Korzystająć z systemu Karta działań doskonalących możesz w łatwy sposób zgłosić problem, pomysł czy usprawnienie. Dzięki podjętym w tym kierunku działaniom możesz stać się motorem, który napędzia i zmienia naszą Uczelnię.
Już wkrótce zostanie uruchomiona specjalna platforma internetowa, która usprawni i unowocześni publikowanie w internecie efektów naszych działań.

Zasady

Troszczymy się o markę „Uniwersytetu z zasadami”, co wyraża się dążeniem do eliminowania wszelkich praktyk naruszania godności pracowników i studentów w formie mobbingu, molestowania, naruszania dóbr. Zasady etyki pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu określają normy i wartości, które chcemy, aby były urzeczywistniane w naszym wzajemnych relacjach, a Apel JM Rektora podkreśla znaczenie polityki antymobbingowej dla funkcjonowania naszej Uczelni. Zarządzenie Nr 13 Rektora UMK z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie wewnętrznej polityki antymobbingowej w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu wraz z obrazowym schematem zgłaszania sytuacji mobbingowych określają tryb procedowania w sytuacjach zaistnienia niewłaściwych praktyk.

Pamiętajmy też o możliwości sygnalizowania przypadków łamania „naszych zasad” poprzez stronę jakosc.umk.pl i zakładkę "zgłoś teraz".

Bądźmy w kontakcie

Dziękujemy za wszelkie wiadomości.
Są one nieocenionym źródłem informacji służącym do ciągłego podnoszenia jakości kształcenia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Dane teleadresowe

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Gagarina 11
87-100, Toruń
+48 56 611 42 91
+48 56 611 49 07
jakosc@umk.pl